שיטת התלבושת האחידה

בתי ספר רבים כיום עברו לשיטת התלבושת האחידה ומחייבים את התלמידים ללבוש חלצות בית ספר. הסיבה העיקרית לכך היא כדי למנוע מפערים מעמדיים לבוא לידי ביטוי בשטח בית הספר. רוב בתי הספר מזמיני שירותי הדפסה על חולצה בשביל לספק לתלמידים את התלבושות האחידות.