פרסום ומזכרות

היום היה ניתן לראות חולצות מודפסות שמשמשות בעיקר כמזכרת מאירועים שונים. אחד הרעיונות החדשים שהולך וצובר תאוצה הוא הדפסה על חולצות בכדי לפרסם מוצר כלשהו. חברות רבות ושונות עושות שימוש בחולצות מודפסות לשם מטרה זו. ההדפסה על החולצה מכילה את שם המוצר כפי שהמפרסמים בוחרים להציג אותו, יחד עם הסלוגן שהמפרסם מעוניין להטמיע בתודעת הציבור.