מיתוג משלחות

עבור משלחות רבות, בכל מיני תחומים, מהווה חולצה מודפסת חלק בלתי נפרד מהקבוצה העצמה. החולצה המודפסת מהווה סימן היכר לחברי הקבוצה עצמה וכן לאנשים שאינם חלק מהקבוצה. החולצה המודפסת מסייעת לעוברים והשבים לזהות ש-“יש כאן משלחת” וזאת אך ורק הודות לחולצה המודפסת היוצרת אחידות בקרב חברי המשלחת.