חולצות בצבא

לעיתים נדמה שבשירות הצבאי כל דבר הוא עילה להוצאת חולצה. מסיום טירונות, דרך סיום קורס ועד יום ספורט. חולצות מודפסות בצבא מסמלות עבור חיילים רבים את סיכומו של פרק מסוים והתחלתו של פרק חדש בשירותם הצבאי. חיילים רבים, מבטאים את גאוות היחידה שלהם באמצעות לבישת חולצות עליהם מודפס סמל היחידה, גם מחוץ לבסיס בו הם משרתים.