בריאות וחולצות

חומרים מסוימים מהם עשויים האריגים של החולצות יכולים להיות חומרים מסרטנים. על כן, בעת שפונים לחברה מסוימת להדפסה על חולצות, יש לדעת טוב מאד מאיזה בד עשויה החולצה.

גם החומר ממנו עשוי התדפיס לא נטול הוא לעיתים מסכנות בריאותיות. עקב כך, גם הוא חייב להיכתב ברשימת השיקולים כשמעוניינים ליצור חולצה מודפסת. בלי שיקול דעת ראוי, ח”ו, יכולה להיגרם בעיה רפואית בעקבות אותם חומרים רעילים.